Disseny de mobiliari urbà d'acer corten

Font Pyramid, dissenyada per a la intevenció a les places de Puigcerdà

La Font Pyramid es construeix en acer corten, harmonitzant amb el mobiliari urbà de la plaça per a la qual va ser dissenyada (plaça principal de Puigcerdà).

Està formada per una piràmide obliqua de base rectangular, situant-se la sortida d'aigua en el vèrtex de la mateixa. Es dissenya una base horitzontal de forma rectangular, que coincideix amb la base de la piràmide, per a la recollida i evacuació d'aigua. Aquesta base està formada per diverses filades de peces rectangulars, que van minvant de dimensió a mesura que s'allunyen de la base de la piràmide, finalitzant en una successió de peces quadrades.

  • any 2009
  • fotògraf Eugeni Pons
  • col·laboradors Serralleria Tapias, SL