Casa Juncal & Rodney

16 d'Abril de 2014

L'obra de construcció de la Casa Juncal & Rodney ha finalitzat.