Remodelació urbana a Sant Feliu de Llobregat

Peatonalització d'una avinguda

El projecte potencia la connexió del barri amb el centre de la ciutat, millorant alhora l’accessibilitat amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i donant prioritat als vianants al llarg de tota l’avinguda, que funcionarà com a connexió d’un gran eix central amb la ciutat, emfatitzant la identificació del lloc per part dels veïns.

Es busca un equilibri entre paviments durs i tous per tal de contrarestar la duresa del granet. Donat que es tracta de l’espai públic més representatiu del barri, s’aglutinen les activitats lúdiques i es fa participar intensament el nou equipament dels usos de la plaça, fomentant la cohesió social.

  • any 2010
  • ubicació Sant Feliu de Llobregat, Barcelona