Rehabilitació del centre urbà de Sabadell

Intervenció en centre urbà

Remodelació de l’espai urbà més emblemàtic i neuràlgic de Sabadell, essent un eix urbà molt valuós que ha de potenciar-se. La primera decisió que s’ha pres és la d’eliminar el trànsit rodat de l’àmbit d’actuació, permetent el pas només als veïns i als vehicles de servei.

S’intenta recuperar el model tradicional d’espai públic amb una ordenació dual que combina dos tipus d’àrees; una ordenació tova de materials terrosos i arbrada, amb bancs i zona de jocs infantils generant un corredor urbà que recorre longitudinalment l’espai, i una ordenació més dura amb granet a la resta d’espais, on la imatge unitària del conjunt ve donada pel nou paviment de lloses de granet.

  • any 2010
  • ubicació Sabadell, Barcelona