Casa Elvira i Marcos. Obra nova a Viladecavalls

Habitatge amb eficiència energètica

Aquesta casa es situa en una zona residencial de recent urbanització que, producte de la crisi econòmica viscuda a Espanya, ha resultat a dia d'avui l'única casa construïda.

El paisatge construït que envolta aquesta urbanització és molt heterogeni, mostrant gran disparitat geomètrica i cromàtica. Així doncs, es pretén construir una casa de geometria clara sense recórrer a gestos innecessaris, oferint una lectura contundent i de certa neutralitat enmig de l'heterogeneïtat adjacent.

Per això, la materialització exterior es realitza amb un sol material, tant en façanes com en la seva coberta a una sola aigua, emfatitzant la claredat volumètrica de l'habitatge. La vegetació que ha anat creixent de forma anàrquica a les parcel·les veïnes -no construïdes- provoca que la casa quedi parcialment amagada entre ella.

La planta de la casa és rectangular i té tres nivells: un petit soterrani destinat a garatge, una planta baixa on s'ubiquen les estances diürnes, concentrant tots els dormitoris a la planta primera. L'escala interior que comunica les tres plantes es situa al costat de la doble alçada disposada a la cuina.

Interiorment, es mostren les plaques alveolars dels sostres pintades, juntament amb un paviment continu de formigó.

La continuïtat d'aïllament exterior que ofereix el sistema Sate -utilitzat en façanes i coberta- assegura l'absència de ponts tèrmics en tota l'envoltant de la casa. Sumant-hi l'energia geotèrmica instal·lada, fa que les necessitats energètiques d'aquesta casa són molt baixes.

  • any 2013
  • ubicació Viladacavalls (Barcelona)
  • fotògraf Aitor Estévez