Construcció d'una casa "low-cost" a Terrassa

Barbacoa house. Construcció d'una casa unifamiliar amb termoargila

Un pressupost econòmic molt limitat, unit a la marcada presència dels murs ceràmics que limiten les parcel·les veïnes ens va portar a buscar una solució constructiva que reunís estructura i acabat.

L'habitatge es formalitza en una sola planta, i tota ella s'estructura a través d'un eix longitudinal, un mur de bloc ceràmic de baixa densitat a través del qual es va desenvolupant tot el programa: el visitant el recorre exteriorment fins a accedir a l'accés principal , l'acompanya en tot l'interior de l'habitatge i culmina a l'exterior. El mur ceràmic es deixa vist, sense revestiments, i mostra el seu color, textura i plasticitat.

  • any 2012
  • ubicació Terrassa (Barcelona)
  • fotògraf José Hevia