Rehabilitació d'una casa rural a l'Empordà

Casa de pedra, ceràmica local i sostres de fusta

Intervenció en una de les poblacions medievals que conformen la bella comarca de l'Empordà. Es rehabilita i condiciona un antic graner d'un petit nucli de carrers estrets en un entorn rural.

El respecte i posada en valor de l'extraordinària tradició constructiva local -manifesta en l'edificació a rehabilitar- està present d'inici a fi en totes les decisions de projecte. Així, es decideix no alterar la seva configuració volumètrica, respectant també les seves façanes i envoltant.

Es descobreixen parets de pedra local, es construeixen forjats unidireccionals que combinen bigues de fusta amb volta de ceràmica local, es conserven arcs de pas i llindes existents, es realitzen revestiments continus de ciment, mobiliari d'obra personalitzat, paviments de ceràmica local de diferents formats i disposicions, baranes de ferro, cobertes inclinades de teula envellida recuperada col·locada sobre ceràmica local emblanquinada, etc ...

Una infinitat de superfícies texturitzades, sense arestes vives, doten a les estances de l'habitatge de gran expressivitat. Es barreja tradició i modernitat, en equilibri, per no alterar la seva essència.

  • any 2017
  • ubicació Baix Empordà (Costa Brava)
  • fotògraf Aitor Estévez