Tradició, construcció vernacular i respecte a una tipologia històrica

Can Freixes. Masia a la comarca del Baix Empordà

Una masia és una construcció rural, generalment aïllada i vinculada a explotacions agràries i/o ramaderes de tipus familiar, molt estesa al llevant espanyol i al sud de França durant molts segles.

L'esquema i el replanteig de cada masia es realitzava d'una manera racional -amb certa improvisació- a partir d'un programa preconcebut en base a les seves necessitats, de manera que cada masia té un caràcter i una personalitat pròpia.

Constructivament destacava l'ús generalitzat de pedra i ceràmica. A les plantes baixes, a la majoria de les masies, apareixia una volta de canó (com el cas que ens ocupa) per evitar que les bigues de fusta es fessin malbé amb la humitat de les quadres.

Aquest projecte s'ubica al cor de la comarca del Baix Empordà, en un entorn de camps de conreu de secà.

La masia comparteix mur amb una altra de dimensió més gran, formant un sol ens temps enrera. Havia patit una ampliació als anys 80 molt allunyada de la tradició, desvirtuant-ne la imatge.

El primer punt de partida, per tant, va ser el de recuperar l'essència de la masia, conservant i potenciant els pocs elements originals (situats principalment a la planta baixa), alhora que millorant -en la mesura del possible- la imatge del conjunt a la zona ampliada, més representativa de la tipologia en que estem treballant.

Per tant, es procedeix a baixar el nivell de la planta baixa obrint-la al terreny posterior, es completa la volta de canó, s'enllueixen els sostres de volta -després de trencar els revoltons ceràmics que formen els forjats-, es minimitza l'impacte de la presència de pedra de color grisenc -que no és pròpia de la zona-, es formen nous forats de façana -mantenint cert format vertical dels mateixos-, s'obre un pati anglès proper a la façana al carrer, etc...

Elements provinents de recuperació, com són brancals i llindes de pedra, rajoles de ceràmica manual, portes, rentamans, aigüeres, tanques, fanalets, fonts i mobles apareixen en la intervenció reforçant la identitat de la masia, en un marc de colors ocres amb textures i materials rugosos.

  • any 2020
  • ubicació Mont-ras (Costa Brava)
  • fotògraf Aitor Estévez
  • col·laboradors Josep Curanta