Rehabilitació integral d'una casa entre mitgeres al Vendrell

Can Figueras. Reforma i ampliació d'una casa històrica

Rehabilitació integral i ampliació d'un habitatge de planta semisoterrada i dues plantes pis amb pati posterior, amb un programa funcional i una tipologia constructiva vinculada a l'elaboració del vi.

S'ha incorporat una gran claraboia per il·luminar la crugia central -originalment molt fosca, i que ara es concep com un espai obert de dalt a baix- i es construeix una escala metàl·lica exempta d'accés a la nova planta sota coberta, senzilla i lleugera, optimitzant el flux de llum i convivint en harmonia amb els pesats murs centenaris.

El projecte intenta trobar el difícil equilibri entre allò que roman i allò que es transforma, entre la tradició i la contemporaneïtat, preservant la càrrega històrica de l'habitatge.

  • any 2006
  • ubicació El Vendrell (Tarragona)
  • fotògraf Eugeni Pons
  • col·laboradors J. Alonso (arq. técn.), E. López (arq.)
  • premis Seleccionado en los Premis Catalunya Construcció 2008