Nova construcció d’una casa en un entorn natural gran valor paisatgístic

Habitatge unifamiliar a Matadepera

Aquesta casa està situada als peus del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i per tant, en un entorn de gran valor paisatgístic i natural.

Forma part d'un context residencial de baixa densitat, en el qual una successió d'habitatges unifamiliars aïllats es camufla en el paisatge circumdant. Totes elles assentades en parcel·les de dimensions generoses i inclinades.

Dues premisses fonamenten les decisions de projecte:

- La cota d'assentament de la casa a la parcel·la ha d'oferir privacitat i intimitat respecte del carrer, permetent alhora que la transició interior/exterior de la casa sigui permeable i fluïda.

- La cota 0 de l'habitatge -juntament amb l'empremta que projecta- ha de respectar, i mantenir en el possible, la rica vegetació autòctona preexistent. Així, la casa es mostra envoltada d'alzines, roures i arbustos mediterranis.

Cal afegir una variable important: la parcel·la està orientada a sud per la seva façana al carrer. Projectant la planta en forma d'"U" ens permet disposar d'un pati intermig assolellat en que ubicar la piscina, i al que s’obren totes les estances diürnes.

Aquesta solució assegura la privacitat de l'habitatge, i es converteix en l'eix vertebrador del seu programa: espai central d'accés -obert, flexible i molt permeable respecte de l'exterior- que separa dia i nit. Així, el microcosmos de la casa evoluciona al voltant d'aquest pati intermig i la seva piscina.

Una escala de cargol ens porta a la planta superior, en el qual l'estudi i la seva terrassa horitzontal ens connecta amb el fantàstic paisatge i natura que ens envolta.

L'abstracció del formigó abuixardat que encinta la casa superiorment -a modus de peto- es dilueix en el verd que envolta l'habitatge.

Un piano presideix l'espai central de la casa on els propietaris, grans aficionats a la música, en gaudeixen en contacte amb la natura.

  • any 2018
  • ubicació Matadepera (Barcelona)
  • fotògraf Aitor Estévez