Edifici d'habitatges en centre urbà

Construcció d'un bloc de pisos energèticament eficient

El bloc d'habitatges està situat en ple centre urbà de la ciutat de Terrassa (Barcelona). Es tracta d'un solar rectangular que fa cantonada entre dos carrers, un d'ells molt transitat.

La cantonada es converteix, per tant, en un dels punts importants del projecte per la seva elevada visibilitat, destinant-se en planta baixa a local comercial, on la seva façana es materialitza amb vidre.

Dues de les principals premisses que ens va exigir el promotor (inversió privada) van ser: aconseguir el màxim aprofitament del solar, en termes de superfície de venda dels pisos i aconseguir un ampli ventall de tipologies per poder abastar més mercat.

Així, l'edifici consta de dos nuclis d'escala, cadascun d'ells amb la seva alçada corresponent en aplicació de la normativa urbanística, així com amb accés independent des de la via pública. També disposa d'una planta soterrani, destinada a l'aparcament dels habitatges.

Les plantes superiors es destinen a pisos tipus dúplex amb programa invertit -situant les estades diürnes en l'espai sota coberta, i les nocturnes a la planta inferior- aconseguint d'aquesta forma que les zones d'estar gaudeixin de més qualitat espacial, millors visuals, així com de terrasses obertes a la ciutat.

La tipologia dels habitatges de dues o més habitacions són tipus passants -gaudint de façana a carrer i a pati interior-, el que permet que tinguin una bona ventilació creuada, acumulant els espais servidors a la franja central de les mateixes.

A nivell de composició de façana, s'ha optat per combinar buits d'amplada variable -d’un, de dos o de tres mòduls-. Aquestes obertures no estan necessàriament alineades, i tenen un format vertical doncs la seva alçada va de forjat a forjat, incorporant elements com el brancal i la caixa de persiana. La façana es materialitza amb rajola porcellànica de gran format, combinant dos colors, diferents formats i disposicions.

A la cantonada es genera un canvi de pla incorporant una tribuna, que es mostra totalment oberta en plantes primera i segona, mentre que la planta superior apareix tancada, completant d'aquesta manera la cantonada d'aquest edifici.

  • any 2017
  • ubicació Calle Galileo. Terrassa (Barcelona)
  • fotògraf Aitor Estévez