Construcció d'un porxo a Sant Cugat del Vallès

Porxo Olaria. Pèrgola per a un aparcament cobert en un jardí

Construcció d'un aparcament cobert per a dos cotxes al jardí d'un habitatge a Sant Cugat del Vallès, habilitant des del mateix, un accés a la casa per als vianants protegit de la pluja.

S'organitza el programa en dos volums diferenciats funcional i geomètricament: una marquesina de vidre per al recorregut dels vianants, i un pòrtic metàl·lic per al rodat. El pòrtic es projecta en dos nivells: l'inferior minimitza l'impacte visual des del carrer i el superior s'alinea amb la façana. Aquests volums s'interrelacionen entre si i amb l'habitatge mitjançant la inclusió d'un pati, un pati dins d'un pati, convertint-se en l'autèntic protagonista del discurs arquitectònic.

  • any 2006
  • ubicació Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
  • fotògraf David Arnau
  • col·laboradors P. Estruch (int.)