Casa pati a Dasmariñas Village, Manila, Les Filipines

Eugene & Margarita Lorenzana house

Construcció d'una casa al voltant d'un pati (atrium), herència del nostre passat romà, com a eix de l'habitatge. Al centre del pati es disposa una làmina d'aigua amb vegetació per a crear corrents evaporatives que contribueixin a la regulació del confort higrotèrmic de l'habitatge. Un lloc fresc i lluminós, centre de totes les circulacions interiors de la casa, tranquil i contemplatiu.

La geometria de l'habitatge en planta és quadrada, disposant de porxos a la façana posterior -orientada a sud- per protegir-se del sol. La tradició local incorpora grans ràfecs per a protegir-se de la pluja en els accessos a les cases, i a petició dels propietaris, s'incorpora un ràfec volat en l'accés principal de l'habitatge.

En secció, el forjat de la planta primera té diferents nivells, que van pujant al voltant de l'escala i corredor el qual envolta el pati central, i es relacionen entre si mitjançant una rampa de pendent constant.

La planta superior queda oberta en tot el seu perímetre, afavorint el control climàtic de l'habitatge.

El sistema constructiu es forma amb murs portants, mitjançant una successió de murs seccionals que van apareixent i generant els diferents espais. La casa es materialitza amb materials autòctons: pedra i fusta local, i incorpora gelosies pròpies de la tradició constructiva de Les Filipines.

  • any 2015
  • ubicació Makati, Manila (The Philippines)
  • fotògraf Paolo Feliciano
  • col·laboradors A. Llonch (arq.)