Construcció d'una casa inclinada de formigó a Vacarisses

Casa Toni. Habitatge en un solar inclinat de gran pendent

L'habitatge s'ubica en una parcel·la de reduïdes dimensions i fort pendent. La casa es relaciona íntimament amb el terreny, formada per un sol volum ancorat en el terreny, de línies rectes i simples: un quadrat d'11 metres de costat, únicament distorsionat per dues incisions practicades en la coberta.

Es desenvolupa en tres nivells, dos d'ells semisoterrats. Es mostra introvertida, desplegant el seu encant a l'interior, on predominen la senzillesa i els tons clars.

El diàleg amb el paisatge s'estableix gràcies a les obertures a la coberta a l'exterior, juntament amb la façana de vidre, que banyen de llum natural l'interior de la casa.

  • any 2006
  • ubicació Vacarisses (Barcelona)
  • fotògraf Eugeni Pons
  • col·laboradors E. López (arq.)