Rehabilitació integral d'un pis a Tres Torres, Barcelona

Casa Tomás. Interiorsime en un apartament amb sostre de volta catalana

Disseny interior d'un apartament a Barcelona. La forma preexistent en H afavoria l'organització espacial en dos estadis vivencials: una zona per a les activitats de dia -àrea social-, i una altra zona per a les funcions nocturnes -àrea privada-. La zona que les connecta com a espai servidor.

Si bé aquests dos espais servits són pràcticament similars, en quan a dimensió i geometria, tots dos van ser definits de manera totalment oposada. Diàfan l'espai públic, i fraccionat el privat. Obert al carrer el primer, l'altre tancat cap al pati interior d'illa. La galeria es converteix en un umbracle davant dels dormitoris, gràcies al filtre vegetal de les enfiladisses.

El resultat espacial d'aquest projecte és, per tant, un mecanisme d'oposats, de simetries i equilibris entres els espais servidors i els servits.

  • any 2013
  • ubicació Sarrià, Barcelona
  • fotògraf José Hevia
  • col·laboradors V. Sala (arq.)